Гаранция

В сила от 01.03.2012г.

Гаранция

За всички наши продукти, за които предлагаме гаранция, тя е посочена в самата оферта за съответния продукт. Всички стоки предлагани в сайта са нови, от официални вносители и производители.

Важно! Гаранционният срок за фирми, дилъри, и др. юридически лица е 1/2 (50%) от гаранцията за Физически лица.

 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_bg.htm?fbclid=IwAR3ukcq71hdo7bdzPNygKJley4dA_XxI3arKpurL96qda-3KbM4UGmPPhmw - Официален уебсайт на Европейския съюз

 

Внимание!

В случай, че искате да се откажете от покупката, моля, имайте предвид, че не можете да използвате стоката безплатно. Правото на отказ съществува, за да Ви позволи да разгледате продукта по същия начин както във физически магазин, а не да го използвате безплатно.

ВАЖНО: Продукт, който тепърва ще се установява дали е дефектен се изпраща от клиента по куриер за негова сметка. Ако продукта има реален дефект и бъде заменен или ремонтиран или няма реален проблем и продуктът не е дефектен, се връща за сметка на клиента.

ВАЖНО: Моля, пазете оригиналната опаковка в добър и цял търговски вид и фискалния бон (разписка за ППП) на всеки продукт закупен от нас. Изискванията на производителите, за да уважат гаранцията, са да се предоставят оригиналната опаковка в добър и цял търговски вид и фискален бон (разписка за ППП), с всички прилежащи към нея аксесоари и документация. Ако не се предоставят оригиналната опаковка и фискален бон (разписка за ППП), с всички прилежащи към нея аксесоари и документация, гаранцията Ви няма да бъде уважена.

Сайта гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.

Гаранционни Условия:  Гаранционна стока се обслужва като такава при представяне на оригинална гаранционна карта (този документ) от купувача, на чието име същата е издадена и оригинален фискален бон или разписка за ППП. При всички други случаи www.marovski.com има право да откаже приемането на стоката като гаранционна. Ако през гаранционния период, гаранционният продукт прояви дефект, сайта поема гаранция да ремонтира или замени продукта. Първоначалният гаранционен срок остава в сила, независимо дали модулите са били отремонтирани или подменени. Не се уважават рекламации за повреди, причинени от лош транспорт, неправилно съхранение, следи от нормална употреба, неизправност или големи колебания в електрическата мрежа, природни бедствия, неспазване на посочените по-долу инструкции в съпътстващата документация, както и ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени от продавача лица.

Внимание: Гаранцията за продуктите включва само фабрични дефекти, но не и дефекти възникнали след употреба и ползване на продукта, били те умишлени или не. Като дефекти възникнали след употреба спадат счупване, напукване, надраскване, оцветяване, поява на неравности, подуване на силикона или полимера, скъсана и нарушена част от калъфа или кейса, обелване на покритието на кейса, наранявания и драскотини, пукнатини, отлепване на фолиото, скъсан или оголен кабел, сцепен силикон при каишките за умни часовници и гривните и други подобни. Счита се, че без човешка намеса, тези проблеми няма да възникнат и така, както при всеки един продукт, това не се признава за гаранционно условие. Фабричен дефект е явен недостатък възникнал в процеса на изработване на изделието и той възпрепядства използването на продукта.

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци или липсата на някой от придружаващите я аксесоари, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци или липсата на някой от придружаващите я аксесоари.

Внимание: Гаранцията не покрива стъклените и обикновенни защитни покрития и следи възникнали след употреба от ползване на продукта и опити за залепване/отлепване на протектора на екрана на мобилното устройство. Като дефекти възникнали след употреба спадат счупване, напукване, надраскване, поява на балончета и бели-матови петна, отлепване или недозалепване в краищата на екрана, неправилното поставяне, както и попадането на прашинки и други замърсители между дисплея и покритието. При калъфите с вградени протектори важи същия текст.

Внимание: Гаранцията за слушалките включва проявени фабрични дефекти като бръждене, но не включва следи от употреба и ползване на продукта. Като такива спадат: замърсяване на слушалките, оголване на кабелите, скъсан кабел, прегънат или смачкан кабел, скъсано или отлепено уплътнение и подобни.

Внимание: Гаранцията на литиево-йонни и полимерни батерии е само за фабрични дефекти. Животът на този тип батерии е на цикли (зареждане/разреждане). В резултат на използването им, с времето намалява тяхната издържливост, което е напълно нормално и не е гаранционно условие.

Важно: Гаранцията на калъфи и кейсовете включва проявени фабрични дефекти, но не включва следи от употреба и ползване на продукта. Като такива спадат скъсана и нарушена част от калъфа или кейса, обелване на покритието на кейса, наранявания и драскотини, пукнатини, счупване, напукване, надраскване, оцветяване, поява на неравности, подуване на силикона или полимера, скъсана и нарушена част от калъфа или кейса, обелване на покритието на кейса, отлепване на фолиото и други подобни. За съжаление, този тип продукти не могат да запазят целостта си вечно, поради начина и всекидневното им ползване. Целта на калъфите е да предпазят вашия смартфон при удари, изпускане, натиск и други, а всичко това оказва влияние върху самия калъф. Счита се, че без човешка намеса, тези проблеми няма да възникнат и така, както при всеки един продукт, това не се признава за гаранционно условие.

Ние даваме гаранция за аксесоарите, но гаранцията включва само фабрични дефекти, а не и дефекти възникнали след употреба и нормално ползване, били те умишлени или не. За съжалние, този тип продукти не могат да запазят целоста си вечно, поради начина им на ползване. Целта на калъфите е да предпазят вашия смартфон при удари, изпускане, натиск и други, а при някои да потапяте с тях под вода. Всичко това оказва влияние върху самия калъф. За съжаление се случва да се счупи или нарани част от калъфа, да се отлепи част от фолиото (ако има такова), както и да се проявят други проблеми по калъфа. За съжаление е невъзможно да се дава гаранция за подобни проблеми, макар и възникнали неволно.

Внимание: Въпреки че всеки един калъф на Lifeproof се тества за водоустойчивост преди да бъде пуснат на пазара, моля спазвайте правилата за безопаност и направете първоначален тест за водоустойчивост.

Внимание: прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате калъфа

Внимание: преди да използвате калъфа за пръв път, сложете парче хартия в него и го потoпете във вода за 10-15 мин. Ако хартията е мокра или има влага, не използвайте калъфа, а веднага се свържете с нас.

Внимание: не поставяйте остри и/или режещи предмети вътре в калъф

• Бъдете сигурни, че сте затворили калъфа както трябва, преди да го използвате. Калъфът се затваря гладко и лесно, има характерно щракване и не трябва да има луфт или разстояние между двете части. В противен случай има нещо, което му пречи и трябва да го премахнете, преди да го използвате.

• Сайта не носи отговорност при повреден телефон, в случай на неспазване на иструкцийте за безопаност!!!

Внимание: Гаранцията за калъфите на Lifepoof включва само фабрични дефекти, но не и дефекти възникнали след употреба и нормално ползване, били те умишлени или не. За съжалние, този тип продукти не могат да запазят целоста си вечно, поради начина им на ползване. Целта на калъфите на Lifeproof е да предпазят вашия смартфон при удари, изпускане, натиск и други, както и да се потапяте с него под вода. Всичко това оказва влияние върху самия калъф. За съжаление се случва да се счупи или нарани част от калъфа, да се отлепи част от фолиото за задната част и хоум бутона, както и да се проявят други проблеми по калъфа. За съжаление е невъзможно да се дава гаранция за подобни проблеми, макар и възникнали неволно (по-силен натиск върху фолиото, когато калъфа не е в телефона, силен натиск върху бутона за вибрацията и др.). Като дефекти възникнали след употреба спадат счупване, напукване, надраскване, оцветяване, поява на неравности, подуване на силикона или полимера, скъсана и нарушена част от калъфа или кейса, обелване на покритието на кейса, наранявания и драскотини, пукнатини, отлепване на фолиото и други подобни. Счита се, че без човешка намеса, тези проблеми няма да възникнат и така, както при всеки един продукт, това не се признава за гаранционно условие.

Гаранцията се прекратява, ако: Електронното устройство се включи в неизправен или неправилно свързан контакт. Ние не носим отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства (офазяване -включително и по кабелната мрежа, токови удари и др.). Не се уважават рекламации за повреди, причинени от лош транспорт, неправилно съхранение, за следи от нормална употреба, неизправност или големи колебания в електрическата мрежа, природни бедствия, както и ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени от продавача лица.

 

Закон за защита на потребителите:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 118. Търговската гаранция се предоставя на потребителя в писмена форма.

Чл. 119. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително следната информация:
1. съдържание и обхват на търговската гаранция;
2. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: срок на търговската гаранция; териториален обхват; име и адрес на лицето, предоставящо гаранцията.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна и разбираема.

Чл. 120. В заявлението за предоставяне на търговска гаранция се посочва, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно този закон.

Чл. 121. Неспазването на някои от изискванията на чл. 118, 119 и 120 не води до недействителност на търговската гаранция и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

 

За дефектирали продукти, които са в гаранция, клиентите могат да бъдат таксувани за куриерски услуги.

Важно: Рекламация или заявка за гаранция може да бъде предявена писмено тук:

1. Писмено, в нашия онлайн магазин (този метод е за предпочитане): http://marovski.com/contact-us - електронна заявка 

Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката.

Гаранцията не включва батерия, дисплей, зарядно и лентов кабел, белези от удар и лошо стопанисване.

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

1. Всички части, които могат да бъдат увредени по невнимание на клиента.

2. аксесоари, адаптери, батерии, лентови кабели и др. кабели, предпазители, дистанционни управления, дисплеи, панели.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

- При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на настоящата карта, фабричния номер или гаранционната лепенка на стоката;

- Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен ъпдейт от потребителя или адаптация от неупълномощени лица или фирми;

- При неправилно инсталиран софтуер от потребителя;

- Когато не са спазени условията за експлоатация и съхранение;

- При причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или други фактори извън допустимите граници, прах предмети, растения, животни или др.

- При токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства, други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя, Търговеца и Сервиза;

- При използване на стоката не по предназначение;

- При работа с нестандартна захранваща мрежа с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др. Гаранцията отпада при смяна на собственика.

При повреда гаранцията се признава само ако се представи оригинална гаранционна карта или разписка за ППП, издадена със закупуванета на продукта.

-          дефектиралата стока се доставя в оригинална опаковка с добър и цял търговски вид

-          демонтираните части преминават в собственост на сервизната организация

-          гаранцията важи за територията на Република България.

Максималния срок за отстраняване на дефекта, появил се през гаранционния период е 30 дни.

 

Извадка от Закона за защита на потребителите с последно изм. ДВ. бр. 23 от 27 март 2009г.

Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано от датата на: 

1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки;

2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги....

(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Манол и Симеон Добреви ООДМанол и Симеон Добреви ООД